Warmińsko - Mazurskie Stowarzyszenie Polskich Dzieci Wojny 1939 - 1945
Powiększ czcionkę A A A | DrukujDrukuj Strona główna


WARMIŃSKO-MAZURSKIE STOWARZYSZENIE POLSKICH DZIECI WOJNY

Warmińsko - Mazurskie Stowarzyszenie Polskich Dzieci Wojny powstało w 2000 roku celem naszej organizacji jest : integracja wszystkich polskich małoletnich ofiar ii wojny światowej i doraźna pomoc najuboższym w naszym środowisku, jak również współpraca z instytucjami i organizacjami tego typu i ze wszystkimi  którzy są nam przyjaźni, w kraju i za granicą.

Polskie małoletnie ofiary wojny, to osoby, które do dnia 08 05 1945 r. nie ukończyły 18 lat i jako niepełnoletnie dzieci były niewinnymi ofiarami zbrodniczej napaści na Polskę hitlerowskich Niemiec i związku sowieckiego w 1939 roku. Następnie szykanowane w prl-u  za  polski patriotyzm.

Ponadto walka o tych, którym do tej pory nie przyznano statusu pokrzywdzonych, za krzywdy doznane w czasie drugiej wojny światowej.  Jesteśmy jedną wielką rodziną i tylko wspólnie walcząc o należne nam prawa możemy osiągnąć cel.

Romuald Drohomirecki

 

WARMIŃSKO-MAZURSKIE STOWARZYSZENIE POLSKICH DZIECI WOJNY POWSTAŁO W 2000 ROKU
Nr Kraj. Rejestru Sądowego 0000015747. Nip 739-31-27-645.  Nr Regonu 510966943.
Nowy adres: Zarządu Głównego  10-001 Olsztyn ul. 11-go Listopada 4/9
CELEM NASZEJ ORGANIZACJI JEST :
INTEGRACJA WSZYSTKICH POLSKICH, MAŁOLETNICH OFIAR DRUGIEJ WOJNY ŚWIATOWEJ
I MATERIALNA POMOC NAJUBOŻSZYM W NASZYM ŚRODOWISKU
STARANIA  I WALKA O TYCH, KTÓRYM DO TEJ PORY
NIE PRZYZNANO STATUSU POKRZYWDZONYCH

JAK RÓWNIEŻ WSPÓŁPRACA:
Z INSTYTUCJAMI I ORGANIZACJAMI TEGO TYPU ORAZ ZE WSZYSTKIMI
KTÓRZY SĄ NAM PRZYJAŹNI W KRAJU I ZA GRANICĄ.
POLSKIE MAŁOLETNIE OFIARY WOJNY TO OSOBY, KTÓRE DO DNIA 08 05 1945 r. NIE UKOŃCZYŁY 18 LAT
I JAKO NIEPEŁNOLETNIE DZIECI BYŁY NIEWINNYMI OFIARAMI ZBRODNICZEJ NAPAŚCI NA POLSKĘ
HITLEROWSKICH NIEMIEC  I STALINOWSKIEGO  ZWIĄZKU SOWIECKIEGO W 1939 ROKU I NIEZALEŻNIE OD SYTUACJI,  W JAKIEJ  SIĘ ZNAJDOWAŁY, DOZNAWAŁY  CIERPIENIA I NIEDOLI W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ .
NASTĘPNIE SZYKANOWANE W PRL-u  ZA  PATRIOTYZM..

JESTEŚMY JEDNĄ WIELKĄ RODZINĄ I TYLKO WSPÓLNIE WALCZĄC O NALEŻNE NAM PRAWA MOŻEMY OSIĄGNĄĆ CEL PRACUJEMY ABSOLUTNIE SPOŁECZNIE I NIE POBIERAMY ŻADNYCH WYNAGRODZEŃ ZA NASZĄ PRACĘ.

JEŻELI MOŻESZ -TO NAS WESPRZYJ
NASZE KONTO

Bank Ochrony Środowiska w Olsztynie 

Nr. Konta 89 1540 1072 2107 9121 0878 0001

romualddrohomireckidom@wp.pl