Warmińsko - Mazurskie Stowarzyszenie Polskich Dzieci Wojny 1939 - 1945


Aktualności

Sklad Zarządu Głównego Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Polskich Dzieci Wojny

            Zarządu Głównego

            Dziewit           Kazimierz                   Prezes Zarządu

            Siemieniuk        Leonard                 Zastępca Prezesa

            Grabowski        Piotr                         Zastępca Pezesa

             Krakowska        Anna                      Sekretarz  Zarządu P

             Patkowski         Antoni                     Skarbnik  Zarządu

             Członkowie Zarządu:

             Pachnik            Tadeusz                 

             Farsewicz        Zdzisława                         

             Drzazga           Tadeusz                             

             Klepacki            Czesław                          

             Zebrowski         Jan                                   

             Koprowska       Janina                             

             Karpiak             Piotr                               

             Pierzchała        Stanisława                     

             Komisja  Rewizyjna:

              Radawiec          Jadwiga                     Przewodnicząca

              Członkowie Komisji Rewizyjnej:

              Kopiczyński      Konrad                     

              Olszewski           Marian                                 

               Panienka             Helena                                

               Sąd Koleżeński:

               Kawecki Edward                 Przewodniczący

               Mikulak Stanisław               Zastępca Przewodniczącego

               Członkowie Sądu koleżeńskiego:

               Pętlica Jadwiga

               Pietrzak Bogdan